Värdet på skrotbilar från Lindö varierar dagligen

Det medför inga utgifter att skrota bilen i Lindö. Total motsats kan söndriga personbilar försäljas med hög ersättning från ett par av Sveriges legitimerade skrotar. Men det var inte flera år sedan situationen var tvärtom. Då kostade det en rejäl slant för att mottaga ett skrotningsbevis med kvitto från Trafikstyrelsen. Och eventuellt var det alla dumpade vrak i miljön, som var orsak till den stora förändringen. Via Länsstyrelsens ingripande startades en svår demonteringsprocedur av bilfabrikanterna. Kravet var stenhård. Minst nittiofem procent av skrotbilen vikt skulle återfalla till återanvändning. För att hjälpa förändringen sattes samma ultimatum via bilskrotningsprocedur till bildemonteringarna för att de skulle få bibehålla sin tillstånd. Vidare ställdes anspråk till fordonstillverkarna att söndriga personbilar skulle samlas in till de auktoriserade företagen. Men det här har inte förverkligats på lika sätt som för skrotningen. Än idag hamnar flera söndriga personbilar på konstiga platser oavsett den höga ersättningen från vissa företag.

En uttjänt bil i Lindö kan saluföras med duglig ersättning

Den kloke fordonsinnehavaren kränger idag sin kasserade bil som är skrot i Lindö med en skrotpeng som kompensation, som tydligt överstiger den upplösta obligatoriska skrotpremien. Det existerar otaliga intressenter. Företag med självplock av begagnade delar ger vanligtvis bättre betalt för en äldre Peugeot. Men ska vara vaksam på en del fuffens och tricks i branschen. Under ”söndriga personbilar inköps” spaltas skilda skrothandlare upp i Enköpings-Postens reklam. Lockbeten, som betalning med tiotusen-tals kr, avlöser varandra. Förtjänsten av en bil som är tänkt att skrota överstiger inte ens trettio procent av lovat ersättning. Så dessa svarta bolag, som inte är en del av de auktoriserade företag, kan inte betala den summan för en uttjänt bil, som måste skrotas med legal redogörelse. Det kommer kunden snart förstå. Ett förslag är att köra på på ett enigt belopp då och kontakta en seriös köpare, som representerar en behörig bildemontering.

Kasserade personbilar i Lindö kommer ofta ut i trafik igen

Att skrotbilar i Lindö krängs till människor, deras intention är att återföra dessa i trafik, är ett växande bekymmer. Många fall händer det utan fordonsägarens insikt. Tragiskt nog är det för sent, att juridiskt avhjälpa en sådan oegentlighet framöver. Uteslutande ett påskrivet mottagningsbevis med bilskrotsintyg, av en auktoriserad bildemontering eller av likvärd avtalad företag, kan hindra kommande problem. Det här skrotintyget är dessutom till underlag för Trafikverkets borttagning i vägregistret. När defekta bilar säljes har bilinnehavarna en del att ta hänsyn till. Syftet, att få sin bil skrotad med återanvändning, i ett evigt och klimatförståndigt kretslopp, är i fara före den hamnat hos en certifierad bildemontering. Kan ägaren personligen köra in sitt uttjänta fordon är det inga bekymmer, man kan då också räkna med den bästa betalningen. Ska hämtning engageras finns dock potential att få betalning och säkerställa skrotbilens slutpunkt. För hämtning av en skrotbil, som rangordnas klimatskadligt restprodukt, krävs medgivande från Trafikverket. Det här kan granskas på bolagets hemsida före bokning. Och genom erhållande av ett utskrivet mottagningsbekräftelse med bilskrotningsintyg, i byte av reg. bevis del 2, kan bilinnehavaren räkna med sig, att den åldriga ”pärlan” omhändertas seriöst och på ett klimatförståndigt förfarande.