Skrotbilar i Nora säljes med planerad förtjänst

Numera kan fordonsinnehavare skrota en bil i Nora utan kostnad. Vid inlämning, med reg. bevis del 2, erhålles ett kvittens från en auktoriserad skrotfirma. Detta försäkrar en framtida avregistrering hos Transportstyrelsen. De flesta företag lämnar även en rejäl ersättning. Därför är det numera inte lönsamt att dumpa det trasiga fordonet utan omsorg. Det är samma sak, som bortkastade pengar.

Sedan år 2015 har bilproducenterna lyckats med en 95 % bilåtervinning, vilket har den betydelsen att det finns goda marginaler att betala fordonsägaren. Bildemonteringars rationella och klimatintelligenta strategier efter bilskrotsförfattningen medverkar till ett allt bättre ersättning för de uttjänta fordonen. Så en fordonsägare kan inkassera hundratals kronor igenom hänvändelse.

En bil som skall skrotas från Nora kan marknadsföras med gynnsam ersättning

Den klyftiga bilinnehavaren avyttrar i dag sin uttjänta bil i Nora med en skrotpeng som kompensation, som tydligt överskrider den avvecklade statliga skrotpremien. Det finns en del spekulanter. Företag med självplock av begagnade komponenter betalar många gånger mer ersättning för en äldre Mercedes-Benz. Men behöver vara vaksam på en del oegentligheter och rävspel i affärsgrenen. Under ”defekta bilar köpes” spaltas skilda skrothandlare upp i Kungsbacka-Postens säljerbjudande. Lockbeten, som betalning med tiotusen-tals kr, avlöser varandra.

Förtjänsten av en skrotad uttjänt bil överträffar inte ens tredjedel av utlovat summa. Så dessa skumma fiktiva affärsrörelser, som inte ingår i de behöriga bilskrotarna, kan inte erlägga det beloppet för en bil, som ska återvinnas med legal bokföring. Det kommer kunden så småningom inse. Ett råd är att köra på på ett enat summa då och hör med en ärlig kund, som representerar en auktoriserad skrotfirma.

Uttjänta fordon från Nora säljs vidare

Att defekta bilar i Nora avyttras till individer, som har för avsikt att åter föra in bilarna i trafik, är ett stigande besvär. Och många fall händer det utan säljarens vetskap. Dessvärre är det försent, att rättsligt korrigera en sådan ohederligt förfarande senare. Enbart ett påskrivet mottagningskvittens med skrotintyg, av en legitimerad bilskrot eller av liktydig avtalad aktör, kan förhindra blivande falsarier. Detta skrotintyget är även till grund för Trafikstyrelsens bortplockning i fordonsregistret. När defekta bilar avyttras har bilinnehavarna mycket att ta hänsyn till.

Avsikten, att få sin bil skrotad med bilåtervinning, i ett evigt och klimatförnuftigt kretslopp, är otryggt innan den är lämnad på en legitimerad bildemontering. Kan ägaren själv köra in sin uttjänta bil löses problemet, man kan då även räkna med den bästa betalningen. Ska bärgare lejas finns dock chans att få ersättning samt garantera bilens mål. För transport av en skrotbil, som kategoriseras klimatvådligt restprodukt, krävs tillstånd från Transportstyrelsen. Det här kan inspekteras på bolagets internetplats innan beställningen. Och genom mottagande av ett signerat mottagningsbevis med skrotningsintyg, i byte av reg. bevis del 2, kan bilinnehavaren förvänta sig sig, att den åldriga ”klenoden” omhändertas seriöst och på ett naturvänligt vis.