Skrotbilar i Skellefteå säljes till bilskrot för evig kretsgång

Trasiga fordon i Skellefteå transporteras först och främst till auktoriserade skrotar för skrotning. För några år sedan pröjsade en bra slant att lämna fordonet till en skrot och få den bortplockad hos Transportstyrelsen. Fordom var det en förtjänst för bilägaren att överge skrotet i det gröna med väldiga klimatbekymmer som följd. Men lönsamheten har ändrats.

Idag existerar det bilskrot som betalar för ett gammalt vrak. Det är effekten av Naturvårdsverkets tuffa krav till biltillverkarna år tjugohundrasju. De ålades ta emot Trasiga fordon kostnadsfritt, därtill tvingades att strukturera återvinning upptill 95 procent av personbilens massa . Målsättningen har uppnåtts till fullo. Till exempel genom den hårda ”Bilskrotningslagen”, som lanserades samma år.

En skrotbil i Skellefteå kan saluföras med duglig ersättning

Den intelligenta fordonsinnehavaren saluför i dag sin bil som skall skrotas i Skellefteå med en betalning, som klart överträffar den avslutade statliga bilskrotningspremien. Det finns otaliga spekulanter. Bildemonteringar med självbetjäning av beg. reservdelar erbjuder för det mesta bättre betalt för en ålderstigen Lada.

Skrotbilar i Skellefteå säljes till bilskrot för evig kretsgång

Men behöver vara uppmärksam på många fuffens och rävspel i affärsgrenen. Under ”skrota bilen” radas skilda aktörerna upp i Kungsbacka-Postens annonser. Lockar med betalning med 10 000-tals kr, avlöser varandra. Värdet av en skrotad uttjänt bil överträffar inte ens 25 % av lovat ersättning. Så dessa svarta fiktiva affärsrörelser, som inte tillhör de godkända skrotarna, kan inte spendera den summan för ett fordon, som skall återvinnas med legal bokföring.

Det kommer säljaren snabbt förstå. Ett råd är att köra på på ett överenskommet summa då och kontakta en uppriktig köpare, som representerar en auktoriserad bilåtervinnare.

Trasiga fordon från Skellefteå saluförs istället för bilskrotning

Att defekta bilar i Skellefteå säljes till individer, deras intention är att åter föra in dessa i trafik, är ett växande bekymmer. Och många gånger händer det utan bilinnehavarens insikt. Tyvärr är det för sent, att juridiskt rätta till en sådan oegentlighet i efterhand. Uteslutande ett undertecknat mottagningsintyg med bilskrotsintyg, av en behörig bildemontering eller av sådan avtalad företag, kan förhindra framtida problem. Det här skrotintyget ligger också till underlag för Trafikstyrelsens borttagning i vägregistret.

När trasiga fordon avyttras har bilinnehavarna lite att ta hänsyn till. Intentionen, att skrota sitt fordon med återanvändning, i ett oändligt och klimatförståndigt kretsbana, är otryggt innan den hamnat hos en godkänd skrotfirma. Kan fordonsägaren personligen ta in bilen är det inga bekymmer, och han kan även förvänta sig den bästa betalningen. Skall bärgningsbil engageras finns ändå möjligheter att få betalning samt säkerställa skrotbilens destination.

För transport av ett kasserat fordon, som stämplas klimatskadligt restprodukt, fordras behörighet från Transportstyrelsen. Detta kan granskas på företagets internetplats före uppdrag. Via erhållande av ett undertecknat mottagningskvittens med bilskrotsintyg, i byte av registreringsbeviset, kan bilägaren förvänta sig sig, att den gamla ”rariteten” omhändertas riktigt och på ett klimatförnuftigt förfarande.