Skrotbilar från Fisksätra ger klirr i kassan från bilskrot

Det fordrades, att Transportstyrelsen gick in med hårda förordningar före en betalning inkasserades för trasiga fordon i Fisksätra. När en personbil, för några år sedan, inte kunde köras längre övergick det till ett penningslukande påhäng utan chans till säljande. För att undgå skrotutgiften till en bilåtervinnare lämnades en del vrak i skog och mark med allmänt bekanta klimatbesvär. Läckage av miljöfarliga ämnen skadade terräng och vatten på stora omgivande landsdelar.

Första riktlinjen var gratis inlämning till bilskrot för alla fordonsägare, och avgiften lades på bilfabrikanterna. Inrättningen skulle därtill samla in och skrota fordonsvraket i ett evigt och lönsamt kretslopp i framställningskedjan. Förmaning, som åtlyddes på ett funktionellt förfaringssätt av BilSweden. Genom återvinningslagens försorg rationaliserades och miljöanpassades bilskrotning till botten. Detta jämte förtjänsten av återvinningen kommer samtliga bilägare till uttjänta personbilar väl till pass. Ingen förnuftig person slänger bort stålar genom dumpning istället för att få en bra slant vid försäljning.

En bil som skall till bilskrot från Fisksätra kan krängas med gynnsam ersättning

Den kloke fordonsinnehavaren säljer nuförtiden sin uttjänta bil i Fisksätra med en skrotpeng som kompensation, som klart överstiger den avvecklade statliga skrotningspremien. Det förekommer flera köpare. Skrotar med självbetjäning av beg. bildelar erbjuder för det mesta bättre betalt för en gammal Smart.

Skrotbilar från Fisksätra ger klirr i kassan från bilskrot

Men ska vara vaksam på många oegentligheter och tricks i affärsgrenen. Under ”defekta bilar förvärvas” spaltas olika skrothandlare upp i Lysekilspostens annonser. Lockar med betalning med tiotusen-tals kronor, avlöser varandra. Priset av en bil som är tänkt att skrota överkommer inte ens 1/3 av lovat betalning. Så dessa svarta företag, som inte tillhör de legitimerade bilskrot, kan inte betala den summan för en uttjänt bil, som ska skrotas med laglig bokföring. Det kommer säljaren snart förstå. Ett råd är att köra på på ett enat belopp då och hör med en seriös spekulant, som representerar en auktoriserad skrotfirma.

Söndriga personbilar i Fisksätra fixas som alternativ för bilskrot

Att trasiga fordon i Fisksätra avyttras till individer, som har för avsikt att återföra bilarna i trafik, är ett växande besvär. Många fall händer det utan bilinnehavarens vetskap. Tragiskt nog är det försent, att rättsgiltigt avhjälpa en dylik bedrägeri längre fram. Uteslutande ett undertecknat mottagningskvittens med skrotningsintyg, av en legitimerad bildemontering eller av likvärdig avtalad företag, kan avvärja framtida underligheter. Detta intyget ligger också till grund för Trafikverkets avregistrering på bilregistret.

När defekta bilar säljes har fordonsägarna en del att beakta. Syftet, att skrota sitt fordon med bilåtervinning, i ett evigt och klimatförnuftigt kretslopp, är i fara innan den är lämnad på en ackrediterad bildemontering. Kan fordonsinnehavaren personligen ta in bilen är problemet löst, och han kan också förvänta sig den högsta ersättningen. Ska transport anlitas finns dock potential att få ersättning och garantera det uttjänta fordonets slutpunkt.

För transport av ett kasserat fordon, som stämplas miljöskadligt restprodukt, fordras medgivande från Transportstyrelsen. Det här kan granskas på bolagets internetplats innan uppdrag. Och genom uppbärande av ett påskrivet mottagningsbekräftelse med skrotningsintyg, i byte av registreringsbevis del 2, kan säljaren räkna med sig, att den ålderstigna ”klenoden” hanteras riktigt och på ett miljövänligt vis.