Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Mazda bilar i maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Mazda modellerna som skrotas. I maj har totalt 295 Mazda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 164 har nyregistrerats.

Skrotade och nyregistrerade Mazda bilar maj 2021

Drivmedel för skrotade Mazda modeller i maj (redovisade)

279 st. Bensin

16 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Mazda i maj (redovisade)

74 st. Electric

60 st. Mild-Hybrid Bensin

27 st. Bensin

3 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Mazda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Mazda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Mazda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 339 st. Mazda strukits ur vägtrafikregistret medan 1 054 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Mazda modeller i maj visas nedan

75 st. 6 har skrotats

74 st. 323 har skrotats

67 st. 626 har skrotats

33 st. 3 har skrotats

9 st. B-Series har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Mazda modellerna i maj visas nedan

74 st. MX-30 har nyregistrerats

49 st. CX-30 har nyregistrerats

20 st. CX-5 har nyregistrerats

12 st. 3 har nyregistrerats

4 st. MX-5 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken