Skrotintyg för bilar i Partille

Endast auktoriserade bilskrotar har rätt att utfärda skrotningsintyg för att skrota bilen i Partille. Skrotningsintyg eller skrotintyg, som det också kallas, är ett bevis på att bilen är skrotad och avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen. Det skall inte förväxlas med ett mottagningsbevis, för det är endast ett kvitto på att bilen har mottagits. Om man bara får mottagningsbeviset och inte ett skrotintyg, kan man aldrig vara riktigt säker på att bilen blivit avregistrerad och skrotad. Innan företaget kan skriva skrotintyg för skrotning bil i Partille måste fordonet saneras och dräneras på alla miljöfarliga ämnen.

Begär alltid skrotintyg när du skrotar bilen i Partille

Tiden för hanteringen på en bilskrot kan variera beroende på hur många bilar som väntar på saneringen hos den aktuella bildemonteringen. År 2021 skrotades c.a 187 000 bilar i Sverige. Samtidigt nyregistrerades c.a 334 000, vilket gör att man kan misstänka illegal export av skrotbilar. Många bilar hamnar i Mellanöstern och i Afrika. Ur miljösynpunkt är detta förkastligt eftersom kraven av CO2-utsläpp, återvinning och hantering av miljöfarliga ämnen knappt existerar i dessa länder. För att få bukt med denna illegala verksamhet, kan man kontrollera att skrotningsintyg lämnats av bilskrot i Partille, och att även avregistrering utförts, upplysning kan fås från Transportstyrelsen.

Skrotintyg för bilar i Partille

Skrotintyg för bilar i Partille. Skrotningsintyg eller skrotintyg som det också kallas är ett bevis på att bilen är avregistrerad från centrala bilregistret hos Transportstyrelsen och skall inte förväxlas med mottagningsbevis.