Mottagningsbevis skrotning bil i Kungsbacka

Ett mottagningsbevis från bilskrot i Kungsbacka skall ägaren av en uttjänt bil få av det auktoriserade företaget när den lämnas in för skrotning. Mottagningsbeviset skall inte förväxlas med skrotintyg.

När man ska skrota bilen i Kungsbacka bör man veta att skrotbilar exporteras illegalt enligt Naturvårdsverkets skrivelse ”Illegala gränsöverskridande av avfall”. När en skrotbil hämtas lämnas normalt ett mottagningsbevis. Det är inget bevis för att bilen blir avförd ur Transportstyrelsens bilregister. Och bilen kan lätt komma på ”villovägar” även på hemmamarknaden. Det är av vikt att ägaren förvissar sig om att skrotningen verkligen genomförs, eftersom han är ansvarig för bilen tills avregistreringen. Ett skrotningsintyg bekräftar juridiskt att den utdömda bilen skall skrotas.

Här ett exempel på hur ett mottagningskvitto skrota bilen Kungsbacka kan se ut. Viktigt är att företagets uppgifter som exempelvis. organisations. nr. mm. är med.

Mottagningsbevis skrota bilen Kungsbacka