Hur mycket får man när man skrotar bilen

Vad betalar skroten för en bil

Bilbärgning Gbg AB erbjuder 2 500 kr betalt + gratis hämtning i Göteborg. Gäller bil med fungerande drivlina (körbar). Är bilen inte körbar betalar vi 2 000 kr. Full ersättning gäller rullbara bilar som är lättillgängliga och som är kompletta med original katalysator. Skrotbilar hämtas för återvinning och återinförande i kretsloppet. Alla fordon bärgas till en auktoriserad bilskrot (Sjuntorps Biltjänst) för korrekt skrotning och avregistrering. Vi har tillstånd för bärgning av uttjänta bilar från Länsstyrelsen. Ni får ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas.

Övriga närområden är ersättningen 1000-2000 kr när vi hämtar skrotbilen.

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning av skrotbilen

Skrota en bil & få 3 000 kr i ersättning, förmodligen bäst i landet

Sjuntorps Biltjänst köper din bil till bästa ersättning. När man skrota en bil hos dem får man 3 000 kr betalt för en komplett bil med original katalysator. Priset gäller alla skrotbilar som är kompletta med original katalysator, oavsett skick. Sjuntorps Biltjänst erbjuder även försäljning av billiga begagnade bildelar och hämtning av din skrotbil. Företaget välkomnar kunder från hela Sverige. Saknas delar på bilen, ring för mer information.

Kontaktuppgifter: Sjuntorp Biltjänst, Herman Kreftings gat. 5, 462 56 Vänersborg, 073-647 8501

Kan man skrota en bil med skulder?

Det är inga problem att skrota sin bil även om den har skulder så länge man har registreringsbeviset del 2, som överlämnas tillsammans med fordonet till bilskroten. När man skrotar en bil med skulder följer det den som var registrerad ägare när skulderna uppkom. Mer info.

Hur gör man när man skrotar en bil?

För att skrota en bil behövs det senaste utfärdade registreringsbevis del 2 från Transportstyrelsen. Om inte bilägaren lämnar bilen själv till skroten utan använder ett ombud skall även fullmakt lämnas. Det är enbart auktoriserade bildemonteringar som får ta hand om uttjänta bilar. Mer info.

Vad säger lagen om återvinning av bilar?

Uttjänta bilar skall återvinnas på en av bilproducenternas mottagningsställe eller på en auktoriserad bilskrot för korrekt avregistrering och miljövänlig skrotning. Från och med år 2007 finns det producentansvar för bilar vilket medför att bilproducenterna ska skrota bilen gratis. Mer info.

Vad krävs för att skrota en bil?

Bilskroten vill ha följande handlingar som registreringsbevis del 2 och giltigt legitimation för att skrota bilen. Det kan även behövas fullmakt från bilägaren om någon annan en person lämnar fordonet. Anlita alltid en auktoriserad bilskrot för regelrätt avregistrering och miljöhantering av uttjänta bilar. Mer info.

När är det dags att skrota bilen?

En bra regel för att skrota sin bil är när reparationskostnaden överstiger bilens värde. Oftast är det den egna ekonomin som styr om lämnar bilen för skrotning, men inte alltid. Med en mycket mer miljömedvetenhet bland Sveriges invånare förekommer det skrotning. Mer info.

Vad räknas som skrotbil?

Bilen är uttjänt när kostnaden för att laga den överstiger bilens värde. Det innebär att även nyare fordon kan klassas som skrotbilar. Krockade eller bilar med motorhaveri kan vara väldigt dyra att laga, särskilt om man enbart har tecknat trafikförsäkring och få betala allt själv. Definition av skrotbilar kan variera beroende på vem man frågar. Mer info.

Finns skrotpremien kvar?

År 2007 avvecklades bilskrotningsfonden och därmed slutade den statliga skrotpremien för uttjänta bilar att betalas ut. Ersättningen man fick för att avregistrera skrotbilar byggde på skrotningsavgifter som alla nybilsköpare var tvungna att betala. Systemet ersattes av producentansvar och det innebär att bilproducenterna skall stå för kostnaden. Mer info.

Vad innebär det att ett företag som arbetar med bildemontering måste vara auktoriserat?

En bildemonterings viktigaste uppgift är att sanera en skrotbil enligt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”, samt att utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering av fordonet. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för sin bil tills den. Mer info.

Vad krävs för att öppna en bilskrot?

Ansökan om tillstånd att starta en auktoriserad bilskrot skall lämnas till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften 2 900 kr skall skickas in före handläggningen påbörjas. I ansökan skall namn och personnummer finnas för de personer som skall utfärda skrotningsintyg. För dessa personer skall konkursfrihetsbevis. Mer info.

Vem köper trasiga bilar?

Har men en trasig bil som man vill sälja finns det flera alternativ man bör undersöka. Är bilen gammal kanske man skall skrota bilen. Upp till 3 000 kr betalar vissa skrotar för kompletta fordon med original katalysator, även när bilen är trasig. Ett annat alternativ är vi köper din bil som annonserar på nätet att de köper trasiga bilar. Mer info.

Vem betalar för skrotbilar?

Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall skall man enbart sälja dessa till auktoriserade bilskrotar. Skrotarnas ersättning för uttjänta bilar är rätt bra numera. Upp till 3 000 kr betalas ut i ersättning för kompletta skrotbilar med original katalysator. Uttjänta fordon innehåller många miljöfarliga ämnen. Mer info.

Kan man köpa bilar från skroten?

Uttjänta bilar som har lämnats in på skroten kan inte säljas och föras in i trafik igen. När en auktoriserad bilskrot får in bilen avregistreras den och återvinns enligt Naturvårdsverkets anvisningar. Skrotbilar innehåller många skadliga vätskor som måste hanteras på ett miljöriktigt sätt. Mer info.

Vem ansvarar för övergiven bil?

Det är bilägarens skyldighet att skrota bilen och få den avregistrerad på en auktoriserad bilskrot. Om Miljökontoret konstaterar att fordonet utgör nedskräpning eller medfört skada på miljön är miljökontoret skyldig att anmäla misstanke om miljöbrott till polis/åklagare. Mer info.

Skrota bil utan registreringsskyltar?

Skrotning av fordon på en auktoriserad bilskrot kan inte ske om inte registreringsskyltarna medföljer. Enbart en auktoriserad bildemontering har rättighet att utställa ett skrotningsintyg, som medför att fordonet permanent tas bort ur bilregistret. Mer info.

Skrota bil som inte är komplett?

Det existerar flera auktoriserade bilskrotar, som skrotar bilar som inte är kompletta. Skulle ett motorhaveri hända i ett EU-land kan en fordonsägare skrota bilen där utan att det kostar något. Skrotningsintyg, med registreringsskyltar. Mer info.

Skrota bil utan däck eller hjul?

Att skrota bil utan däck eller hjul är tänkbart också när den självfallet inte kan rulla. Fordonsägaren kan inte personligen transportera bilen till en skrot, när tiden är inne för att skrota bilen. Tänk på att det bara en auktoriserad bilskrot som har behörighet. Mer info.

Skrota bil utan motor?

Skrota bil utan motor är utanför bilproducenternas ansvar, att alla personbilar och lätta lastbilar under 3 500 kilo vikt ska skrotas kostnadsfritt hos en auktoriserad bildemontering. En reservation deklarerar ett villkor, Den uttjänta bilen måste. Mer info.

Skrota en bil utan katalysator?

Att skrota en bil utan original katalysator innebär, att merparten av skrotvärdet är försvunnit. Katalysatorn är den enskilt värdefullaste komponenten på bilar som skall skrotas. Den består av platina eller palladium och rodium, som är ädelmetaller. Mer info.

Skrota bilen utan papper eller registreringsbevis?

Att skrota bilen utan papper eller registreringsbevis innebär att den inte avregistreras och blir struken i vägtrafikregistret. Bilproducenternas förordning kräver ett giltigt registreringsbevis Del 2 vid inlämning till en auktoriserad bilskrot, Mer info.

Skrota någon annans bil?

Skall man hjälpa någon att avregistrera och skrota en bil behöver bilägaren skriva en fullmakt som ger den personen laglig rätt att utföra denna handling. Fullmakten kan skrivas så att den bara gäller för en bil med ett visst registreringsnummer. Det finns en lång, Mer info.

Hur går återvinning av en bil till?

Återvinning av personbilar sker hos auktoriserade bilskrotar och skall säkerställas av bilproducenterna. Med Naturvårdsverkets nya regler 2007 till bilproducenterna inleddes det hårda arbetet med återvinning. Mer info.

Hur mycket får man när man skrotar bilen

Det är många olika faktorer som avgör hur mycket betalt du kan få för din skrotbil. Bilskrotar som enbart sysslar med metallåtervinning tenderar att betala mer en dom traditionella bilskrotarna som säljer reservdelar. Stålpriset är också en viktig del, framförallt för de som enbart håller på med metallåtervinning. Priset på metallskrot varierar, prisförändringen kan man följa hos Järnbruksförnödeheter.   

Hur skrotar man en bil

Det som behövs när man skall skrota bilen är registreringsbevis del 2 (gula delen) samt legitimation. Om det inte är ägaren som lämnar bilen, krävs fullmakt av ägaren till bilen. Det gäller oavsett  om vi hämtar eller du lämnar skrotbilen. Om ni skall  skrota  bil för någon person kan ni ladda ner fullmakt här på hemsidan eller om ni behöver beställa nytt registreringsbevis

Skrota bilen ersättning

För att få bästa ersättning för sin skrotbil skall man själv lämna den till skroten. Det finns ingen statlig skrotpremie längre. Efter 2007 upphörde Bilskrotningsfonden att betala ut premie för skrotbilar. Samtidigt försvann den obligatoriska skrotningsavgiften vid nybilsköp. Men det går fortfarande att få betalt för uttjänta bilar. Dom flesta betalar vid inlämning av bilen.

Anlita godkända företag när du skall skrota bilen

För att undvika problem med skrotningen av bil är det viktigt att man anlitar godkända företag så bilen verkligen blir avregistrerad. Skrotbilar klassas som farligt avfall, vilket innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få bärga skrotbilar. Kraven som Länsstyrelsen har för att bevilja tillstånd är bl a. att man är ett registrerat företag på bolagsverket, tillstånd till transport av farligt avfall kan endast ges till dem som visar att de har personalmässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta hand om avfallet på ett sätt som uppfyller kraven för att skydda hälsa och miljö, att man har en speciell transportförsäkring som täcker eventuell skada som kan hända vid bärgning av skrotbilen, T ex. om bärgaren skulle tappa bilen när den transporteras, då gäller inte den obligatoriska trafikförsäkringen. Om du anlitar någon som inte har tillstånd från Länsstyrelsen är risken stor att du själv får stå för kostnaden om din skrotbil skulle vara med i en olycka efter den har hämtas från er. Tillståndet från Länsstyrelsen omprövas var 5 år och kan återkallas om Länsstyrelsen anser det. Vi på Bilbärgning Gbg AB uppfyller alla krav som Länsstyrelsen ställer på företag som bärgar/transporterar skrotbilar och har ett beviljat tillstånd av Länsstyrelsen.

Hämtningsområde

Följande område hämtar vi gratis när ni skall skrota bilen Göteborg, Agnesberg, Härryda , Mölndal, Kungsbacka, Lilla Edet, Partille, Lerum, Sjövik, Gråbo, Angered, Agnesberg, Hisingen,  Ale, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Ucklum, Tjörn, Orust, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Ljungskile.

Boka hämtning här på hemsidan eller ring 031-94 37 60

Hur mycket får man när man skrotar bilen

Juli 2007 försvann den statliga skrotpremien, men oftast kan man få betalt för sin skrotbil ändå hos vissa skrotar. Importörer och tillverkare för bilar har producentansvaret, vilket innebär att bilproducenterna har mottagningsställen där du kan skrota bilen gratis.

Övergivna skrotbilar

Kommuner har ingen skyldighet att bärga bort skrotbilar, ägaren till bilen har hela ansvaret att den forslas bort. Bilar som hindrar eller parkerats på ett trafikfarligt sätt kan bärgas bort av kommunen på ägarens bekostnad.

För mer info. klicka på länken för att komma till Göteborgs kommun.