Vem köper min Skrotbil?

Numera är det ganska enkelt att sälja sin uttjänta bil, oavsett om den är körbar eller ej. Så länge bilen är komplett med original katalysator och inte saknar delar finns det skrotar som betalar upptill 3500 kr vid inlämning. Behöver man hämtning av skrotbilen kan ersättningen variera från 1000 – 2000 kr beroende på hur lång från skroten bilen finns. När man skrotar bil som inte är komplett bör man ringa skroten och höra om eventuell betalning eller kostnad. Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall skall man alltid sälja till auktoriserad bilskrot i Göteborg för miljösäker omhändertagning. Dessutom är det endast auktoriserade företag som kan avregistrera bilen hos Transportstyrelsen.

När du ska skrota bilen i Göteborg behövs senast utfärdade registreringsbeviset del 2. Tillsammans lämnas detta till skroten av bilägaren. Är det inte ägaren som lämnar bilen skall även en fullmakt biläggas. Bilägaren skall få ett mottagningsintyg som bevis att bilen skrotas och avregistreras enligt bilskrotningsförordningen.

Sälj din skrotbil till Bilbärgning Gbg AB