Vad kostar det att lämna en bil på skroten?

Efter år 2007 skall man kunna skrota bilen gratis i Sverige. När bilskrotningsfonden avvecklades och bilproducenterna tog över ansvaret skulle alla bilägare med kompletta skrotbilar erbjudas kostnadsfri bilskrotning. Saknas det delar på bilen har skroten rätt att ta en skälig ersättning för att skrota den. Kostnaden för att skrota bil som inte är komplett varierar. Saknas väsentliga delar som exempelvis motor, katalysator kostar det mer än när det saknas exempelvis ett batteri.

Personbilar innehåller flera hälsofarliga fordonsdelar som exempelvis elektronik batterier och oljor till tungmetaller som kvicksilver och bly. Antalet klimatfarligt råmaterial parallellt med hög återvinningsgrad på minst 95 procent av bilens vikt. Sammanlagt ställer detta stora begäran på både bilproducenter och auktoriserad bilskrot i Göteborg som skall omhändertar det kasserade fordonet. Producentansvaret för Personbilar medför att fordonstillverkaren eller den som för in bilen i landet är tvungen att ta hand om skrotningen gratis. De ska dessutom tillgodose att råmaterial och begagnade bildelar från fordonet används igen eller återvinns.

Skrotbilar hämtas utan kostnad

Det finns vissa godkända aktörer som hämtar din skrotbil kostnadsfritt. Bilägaren skall säkerställa att man får ett mottagningsbevis från det aktuella företaget som anlitas. Det gäller generellt både vid inlämning och hämtning. När bilen är sanerad och avregistrerad skall även ett skrotningsintyg skickas till bilägaren.

Många gånger behöver man inte betala något hos skroten

Gör miljön en tjänst och skrota din bil utan kostnad

Det är ständigt bilinnehavarens förpliktelse att säkerställa att skrota bilen i Göteborg när den ska återvinnas. Enligt miljölagar är det förbjudet att ha personbilar, som inom närtid kan rosta och läcka ut hälsofarliga materia som infekterar vår omnejd. Samtliga föroreningar av skadliga oljor från en uttjänt gammal Passat vare sig volym och anledning, är lagöverträdelse brottsbalken. Den som med uppsåt infekterar terräng, vattendrag eller luftterritoriumet som medför eller kan leda till skadliga risker för personer eller åstadkommer skador på djur och växtlighet kan avkunna dom för naturbrott. Påföljden är vite eller anstalt i upp till två år. Tillika kan man avkunna dom för en rad olika brott som exempel nedskräpning i enlighet med miljöbalken 15 kap 30§.

För den skull borde samtliga fordonsägare som har obrukbara Volvo-V50 som bedömas som uttjänta, städa upp i era hem och se till att fordon lämnas där de kan återvinnas klimatsäkert. Fordonstillverkare har Ihop med Bil-Retur bildat ett nätverk där miljöriktig demolering av personbilar sker I enlighet med EU.s anvisningar. Här kan kompletta bilar med registreringsbevis del 2 lämnas för bildemontering avgiftsfritt. Saknas det å andra sidan fordonskomponenter på bilen kan inte kostnadsfri skrotning säkras. Beroende på vilken fordonsdel som saknas är utgiften olika. Är det vitala reservdelar som till exempel katalysatorrenaren, transmission eller aluminiumfälgar kan kostnaden vara mer än om det är ett blinkersljus som saknas.