Skrota bilen utan papper eller registreringsbevis?

Att skrota bilen utan papper eller registreringsbevis innebär att den inte avregistreras och blir struken i vägtrafikregistret. Bilproducenternas förordning kräver ett giltigt registreringsbevis Del 2 vid inlämning till en auktoriserad bilskrot i Göteborg, som utfärdar mottagningsbevis till ägaren och ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen. Det är ägarens skyldighet att tillse att beviset med rätt ägarnamn finns tillgängligt och överlämnas enligt gällande förordning.

Observera, att det endast är auktoriserade bilskrotar som har befogenhet att tillstyrka avregistreringar med hjälp av registreringsbeviset Del 2 och fullmakt från ägaren eller intyg från dödsbo. Om pappret eller registreringsbeviset saknas kan ett nytt rekvireras genom Transportstyrelsens e-tjänst med eget bank-id och kostar inget. Saknas bank-id kan beställning av nytt registreringsbevis även göras genom e-tjänsten. Men det kostar 50 kronor och måste hämtas ut på postens utlämningsställe med legitimation.

Bilens papper och handlingar som registreringsbevis måste medfölja när man skrotar en personbil. Utan detta kan inte skroten avregistrera den från centrala bilregistret. Transportstyrelsen debiterar en årlig kostnad för alla fordon som är med registret även om bilen inte existerar i verkligheten. Denna avgift försvinner endast när bilen med giltigt registreringsbevis överlämnas till en auktoriserad bilskrot för avregistrering.

Skrota bilen utan papper eller registreringsbevis?

Skrota bilen i Göteborg med rätt papper eller registreringsbevis leder alltid till en strykning ur vägtrafikregistret. Genom signerat mottagningsbevis har ägaren fullföljt sina förpliktelser enligt miljöbalken. Ägaransvaret övergår till bilskroten som skall sanera, demontera begagnade bildelar samt tillse att bilskrotet återvinnes genom fragmentering. Det finns dock ett undantag. En avregistrering kan godkännas för personbilar som ”skrotats”, men saknar papper eller registreringsbevis . Men ansökan skall kompletteras med handlingar som styrker hur, när och varför fordonet skall avregistreras. Det betyder att objektet skall kunna visas upp. Rena tävlingsbilar kan ingå i den här gruppen. Så ett illegalt försvunnet fordon, som inte skrotats med behörigt papper eller registreringsbevis, kommer inte att avregistreras.