Hur går återvinning av en bil till

Återvinning av personbilar sker hos auktoriserade bilskrotar och skall säkerställas av bilproducenterna. Med Naturvårdsverkets nya regler 2007 till bilproducenterna inleddes det hårda arbetet med återvinning av personbilar med en totalvikt av 3 500 kilo. Producenterna består av produktutvecklare, fordonstillverkare, importörer och återförsäljare och täcker i princip alla nybilsköp i Sverige.

Sammanslutningen anlitade Stena Metall, som tongivande under förbättringsprocessen, och som numera är över 95 % återvinning sedan bestämmandet togs för ett antal år sedan. En förändring har introduceras sedan starten. Återanvändning av begagnade bildelar ska medräknas i avgivna redogörelser. En uttjänt bil kategoriseras som miljöskadligt avfall och består av flera olika typer av metallblandningar och substanser. För att uppdela dessa till återvinning krävdes automatisk bearbetning, för att få lönsamhet i återvinningen. Skrotarnas kunskap var avgränsad till bilskrot Göteborg och för att sälja begagnade bilkomponenter.

Återvinning av bil

Det är bilproducenterna som har ansvaret att deras fordon blir miljöriktigt skrotade. De skall dessutom se till att skrota bilen gratis så länge fordonet är komplett. Skrotar bundna till bilproducenterna avger ett mottagningsbevis till bilägaren som intyg på avregistreringen och det garanterar även miljösäker hantering med allt farligt avfall.

Hur går återvinning av en bil till

Verksamhet med bilskrotar indelades i 2 kategorier. Godkända bildemonteringar med förberedande insatser och företag för sönderdelning och fragmentering. När en bilägare ska skrota bil i Göteborg lämnas registreringsbeviset med fordonet till en bilskrot. Efter utfärdande av mottagningsbevis och skrotningsintyg, för avregistrering, saneras den från alla miljöfarliga komponenter, ämnen, vätskor och gaser. Pressade skrotbilar transporteras därefter till ett fragmenteringsföretag. Där tuggas skrotbilen sönder i stora hammarkvarnar. Genom olika sorteringssteg återvinnes över 95 %, som återförs till nyproduktion i ett evigt kretslopp. I YouTube visar Stena Recycling hela återvinningsförloppet på film.