Skrota bilen ersättning i Göteborg

I stället för att dumpa är det dags att skrota bilen med ersättning i Göteborg. Någon statlig skrotningspremie utgår inte. Men enligt bilproducenterna får inte en auktoriserad bilskrot ta betalt vid inlämning av ett uttjänt fordon. En bildemontering måste lämna ett mottagningsbevis då den erhåller registreringsbevis med fullmakt, när detta föreskrives. Efter sanering skall skroten dessutom utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. I dag har värdet av bilåtervinning nått långt, och det medför att även gamla vrak har ett värde. Så att skrota bilen ersättning i Göteborg är vanligt förekommande. Det är bara storleken på pengar som betalas ut som varierar.

Erbjudande när man skrotar bilen i Göteborg, 2 500 kr betalt + gratis hämtning. Gäller bil med fungerande drivlina (körbar). Är bilen inte körbar betalar vi 2 000 kr. Övriga närområden betalar vi 1000-2000 kr vid hämtning.

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning eller för mer information!

Skrotbilen måste vara lättillgänglig och rullbar vid hämtning, komplett och ha original katalysator för att full ersättning ska kunna betalas ut. Det har ingen betydelse om bilen är trasig. Det viktiga är att alla delar så som t ex. motor, Växellåda, original katalysator batteri mm är kvar i bilen. Vi lämnar alltid ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot (Sjuntorps Biltjänst) för korrekt skrotning och avregistrering. Vi har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.

Bilar från årsmodell 1989 har katalysator och är den inte utbytt är det en original katalysator. Är katalysatorn utbytt till en universal katalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen vid hämtning. Om man är osäker kan man skicka en bild på den till vår mail : kontakt@skrotbilarna.se

Skrota din bil med bästa betalning i Göteborg

Skrota bilen med ersättning i Göteborg

Skrota bilen med gratis hämtning och ersättning på 2 500 kr. Men om det saknas delar kan det bli en kostnad att skrota bilen. Bilen skall vara komplett med original katalysator få full ersättning. Det har ingen betydelse om bilen är trasig så länge alla delar är kvar på bilen. Är katalysatorn borta eller utbytt till en universal katalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen. .

Skrotbilar köpes för illegal export i Göteborg

Den skrotbilsägare som hittar rätt bildemontering kan tjäna åtskilliga tusenlappar. Så det lönar sig att undersöka marknaden för skrotbilar köpes. Men ägaren måste själv lämna in bilen för att få hela beloppet. Därför måste beslutet, om att skrota bilen, göras före avställning och innan körförbud trätt i kraft. Vid sådana fall måste bärgningsbil anlitas eftersom även bogsering, av bil med körförbud, är förbjudet. Det finns många aktörer, som vill hjälpa ägare att skrota bilen i Göteborg med bra ersättning. Några av dessa är inte registrerade eller har tillstånd eller har moms- eller andra skatteförpliktelser. De är friåkare i ordets rätta bemärkelse. Skrotbilar klassas som miljöfarligt avfall. Men är attraktiva som illegal export, samt för genomgång av make-up för återinförande i trafik. När en ägare skall skrota bilen med ersättning är det viktigt att undersöka både bärgarens tillstånd från Länsstyrelsen, samt vilken auktoriserad bilskrot som är avtalad. Observera att ingen annan än bilskroten eller dennes avtalade partner får utfärda ett mottagningsbevis.

Anlita rätt aktör i Göteborg annars kan skrotningen av bilen kosta mer än det smakar

Skulle bilen hamna i orätta händer är bilägaren ansvarig tills avregistrering, enligt miljöbalken. Men den ansvarstagande bilägaren, som skall skrota bilen med ersättning i Göteborg, tillser att skrotbilen hämtas för lagenlig återvinning. Beloppet kan variera från ena dagen till den andra beroende på stålets dagspris. Ett seriöst bärgningsföretags överenskommelse varierar däremot inte. Det lokaliseras genom sitt tillstånd från Länsstyrelsen att handskas med miljöfarligt avfall. En enkel kontroll kan göras genom att klicka på ”tillstånd” på hemsidan, som också visar moms- och övriga skatteåtagande. Så när en fordonsägare skall skrota bilen med ersättning i Göteborg, kan han/hon vara säker på att överenskommen ersättning utbetalas utan prut, samt att ett legalt mottagningsbevis, som styrker skrotning, erhålles. Förutsättningen är bara att bilen är rullbar och är komplett med originalkatalysator.