Skrota bilen Göteborg

Vi hjälper er att skrota bilen i Göteborg. Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning eller boka hämtning på hemsidan!

Bra betalt vid hämtning av skrotbilar & vi håller vad vi lovar

  • 3 500 kr inklusive hämtning i Göteborg för komplett bil med original katalysator.
  • 5 000 kr för komplett bil med original katalysator hos Uffes bilskrot på Orust.

Skrotbilen måste vara rullbar vid hämtning, komplett, stå lättillgänglig och ha original katalysator för att full ersättning ska kunna betalas ut.

Betalning av bilen sker direkt på plats!

Skrotbilar hämtas för återvinning och återinförande i kretsloppet. Alla fordon bärgas till Uffes bilskrot på Orust för korrekt avregistrering från Transportstyrelsen. Vi har tillstånd för bärgning av uttjänta bilar från Länsstyrelsen. Ni får ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas.

Skrotbilen måste vara lättillgänglig, rullbar, komplett och ha original katalysator för att full ersättning ska kunna betalas ut. Det har ingen betydelse om bilen är trasig. Det viktiga är att alla delar så som t ex. motor, Växellåda, original katalysator batteri mm. är kvar i bilen. Är man osäker på om katalysatorn är original kan man ta en bild på den och skicka till vår mail: kontakt@skrotbilarna.se

Skrota bilen i Göteborg miljövänligt

Vilket skrotvärde har en bil

Det är huvudsakligen 5 st faktorer som avgör vad en skrotbil är värd.

  1. Har bilen original katalysator eller inte.
  2. Årsmodell, nyare bilar har bättre återvinningsvärde.
  3. Hur många vitala bildelar som går att återanvända och sälja.
  4. Vikten, tyngre bilar har i regel bättre skrotvärde.
  5. Avståndet, ju längre bort från Gbg vi hämtar = mindre betalning.
Skrota bilen

Vi är ett registrerat bilbärgningsföretag som hämtar skrotbilar. Hämtningsområde är från Kungsbacka till Munkedal. Våra kunder är privatpersoner, företag, verkstäder och kommuner. Stenungsunds kommun har vi ett eget avtal med. Hos oss får du ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas och avregistreras från Transportstyrelsen. För bärgning av skrotbilar krävs beslut från Länsstyrelsen. Klicka och läs om vårt tillstånd från Länsstyrelsen

Hur blir man av med en gammal bil i Göteborg?

Det bästa är att kontakta en auktoriserad bilskrot i Göteborg och få den avregistrerad. Det är både bra för miljön och den lokala företagsamheten. Massor av kasserade personbilar skrotas icke. Billiga reservdelar och öppna exportportar motverkar bilskroten från skrotning av uttjänta bilar. Mer info.

Vem köper skrotbilar?

Det kan vara många aktörer som är intresserade av att köpa skrotbilar. Går inte bilen att laga är skroten det bästa alternativet att sälja den till. Även om bilen är uttjänt finns det ofta många begagnade bildelar kvar på bilen som är säljbara. Numera kan man skrota bilen ersättning på en auktoriserad bilskrot och Mer info.

Får man köra en bil med körförbud till skroten?

Nej man får inte köra med fordon som har körförbud, inte ens till en bildemontering. Enda undantaget är när man skall besikta bilen. Numera finns det hjälp att få gratis när man ska skrota sin bil. Det förekommer seriösa företag som hämtar skrotbilar för skrotning som har körförbud gratis. Mer info.

Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

Här redogörs statistik för skrotade och nyregistrerade personbilar i Sverige. 80 % av de 20 vanligaste bilmärkena kommer att presenteras. Se på respektive bilmärke för att få statistik månad för månad. Här kommer man bl.a. kunna följa vilka biltillverkare som är mest framgångsrika att fasa ut bilar med fossildrift. LÄS MER

Vad kostar det att lämna en bil på skroten?

Efter år 2007 skall man kunna skrota bilen gratis i Sverige. När bilskrotningsfonden avvecklades och bilproducenterna tog över ansvaret skulle alla bilägare med kompletta skrotbilar erbjudas kostnadsfri bilskrotning. Saknas det delar på bilen har skroten rätt att ta en skälig ersättning för att skrota den. Mer info.

Hur mycket är skrotningspremien?

Nuförtiden går det att tjäna pengar på sin uttjänta bil och det beror delvis på hur många nya värdefulla komponenter som finns på bilarna, som t ex. katalysator. Eftersom de flesta skrotarna idag inte bara lever på att sälja begagnade bildelar är vikten på bilen en viktig faktor. Har man en tung skrotbil med original katalysator. Mer info

Vem får skatten när man skrotar bilen?

Om man lämnar en bil för avregistrering på en auktoriserad bilskrot skall skatt och försäkring återbetalas till bilägaren. Man skall därför aldrig lämna fordonet utan att fått ett mottagningsbevis av skroten. Det beskriver att syftet med bilen är avregistrering och skrotning. Sker det däremot ett ägarbyte tillfaller skatten den nya ägaren. Mer info.

Vad menas med komplett bil?

Et fordon som är fullständigt är komplett. Det vill säga att alla delar på bilen skall finnas kvar. Saknas t ex. motor, växellåda eller katalysator är bilen inte komplett. Bilen kan vara trasig men ändå komplett. En auktoriserad bilskrot köper och betalar för kompletta skrotbilar även om de är söndriga. Fattas det däremot delar kan bilägaren få en kostnad för att skrota bilen. Mer info.

Kan man skrota bilen själv?

Det är enbart bilskrotar som är auktoriserade från Länsstyrelsen och bilproducenterna som kan skrota och avregistrera bilen på Transportstyrelsen. Att skrota bilen hos en behörig skrot är den enda valet för att skona miljön. Du får ett skrotintyg, som säkerställer skrotning av bilen och strykning från det bilregistret, därav fullföljer sägaren sitt åliggande mot myndigheter. Mer info.

Vem hämtar skrotbilar?

Det förekommer ett antal företag som hämtar skrotbilar. Bilbärgning Gbg AB är ett bärgningsföretag som har tillstånd från Länsstyrelsen för bärgning av uttjänta bilar. De verkar inom Västra Götaland och och ger bilägaren ett mottagningsbevis som ett kvitto på att skrotning och avregistrering av bilen kommer att verkställas. Genom att anlita företag som är auktoriserade. Mer info.

Får man betalt för att skrota bilen?

Numera kan man faktiskt få upp till 4 000 kr när man lämnar en uttjänt bil till skroten. Kraven är att bilen skall vara komplett med original katalysator för att full ersättning ska betalas ut. Alla personbilar från 1989 har katalysator och så länge den finns kvar kan man tjäna en slant på sin skrotbil. Är katalysatorn däremot bytt eller borttagen är. Mer info.

Hur funkar bilskrot?

Bilskrotens uppgift är att utföra bildemontering av uttjänta fordon på ett miljövänligt sätt. När en bil tjänat färdigt är det bilägarens ansvar att se till att fordonet blir avregistrerat och hamnar hos en auktoriserad bilskrot. Det första som sker vid inlämning är en översyn på vad som kan återanvändas innan bilen saneras från allt miljöfarligt. Mer info.

Vem köper Reservdelsbil?

Reservdelsbilar kan säljes till bilskrot som pressar fordon för metallen skull. Är den någorlunda komplett med original katalysator kan man tjäna lite pengar på bilen. Är den helt komplett kan ersättningen vara upp till 3 000 kr. Saknas det delar brukar skroten göra avdrag på betalningen för detta. Hur stora avdragen är beror helt hållet vad som är plockat på reservdelsbilen. Mer info.

Hur mycket är ersättningen för att skrota bilen?

Ersättning är numera högre när man skrotar en bil än när den obligatoriska skrotningspremien fanns. För kompletta skrotbilar med original katalysator som lämnas till Sjuntorps Biltjänst kan man få 3 000 kr för. Priset kan variera då det styrs av stålpriset och priset på palladium samt platina som finns i katalysatorer. Mer info.

Vad innebär det att ett fordon är avregistrerat?

När en personbil eller annat fordon är avregistrerat betyder det att bilen är permanent borttagen från bilregistret på Transportstyrelsen. När fordonet är uttjänt lämnas det tillsammans med registreringsbeviset del 2 till en auktoriserad bilskrot för avregistrering och återvinning. Det är bara företag som är auktoriserade. Mer info.

Hur skrotar man en bil som inte finns?

Är man registrerad på en bil som inte existerar av någon anledning skall man kontakta Transportstyrelsen skriftligt och förklara hur bilen försvunnit. Med en trovärdig förklaring av vad som hänt bilen, kan eventuellt avregistrering från bilregistret ske. Bilar skrotas hos en auktoriserad bildemontering. I undantagsfall godkänner Transportstyrelsen. Mer info.

Hur skrotar man en bil i Göteborg

Det som behövs när man skall skrota bilen i Göteborg är registreringsbevis del 2 (gula delen) samt legitimation. Om det inte är ägaren som lämnar bilen, krävs fullmakt av ägaren till bilen. Det gäller oavsett  om vi hämtar eller du lämnar skrotbilen. Om ni skall  skrota  bil för någon person kan ni ladda ner fullmakt här på hemsidan eller om ni behöver beställa nytt registreringsbevis

Hur funkar det vid hämtning

Antingen bokar du på hemsidan eller ringer till oss. Vi kommer överens om tid och dag. Vi kommer med vår bärgningsbil och hämtar skrotbilen. Ni får ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas. Alla bilar som vi hämtar bärgas till en auktoriserad bilskrot. Där avregistreras fordonet från Transportstyrelsen och skriver ut ett skrotintyg. För mer information gå till frågor och svar.

Anlita godkända företag när du skall skrota bilen Göteborg

För att undvika problem med skrotningen av bil är det viktigt att man anlitar godkända företag så bilen verkligen blir avregistrerad. Skrotbilar klassas som farligt avfall, vilket innebär att det krävs tillstånd från Länsstyrelsen för att få bärga skrotbilar. Kraven som Länsstyrelsen har för att bevilja tillstånd är bl a. att man är ett registrerat företag på bolagsverket, tillstånd för transport av farligt avfall kan endast ges till dem som visar att de har personalmässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar att ta hand om avfallet på ett sätt som uppfyller kraven för att skydda hälsa och miljö, att man har en speciell transportförsäkring som täcker eventuell skada som kan hända vid bärgning av skrotbilen, T ex. om bärgaren skulle tappa bilen när den transporteras, då gäller inte den obligatoriska trafikförsäkringen. Om du anlitar någon som inte har tillstånd från Länsstyrelsen är risken stor att du själv får stå för kostnaden om din skrotbil skulle vara med i en olycka efter den har hämtas från er. Tillståndet från Länsstyrelsen omprövas var 5 år och kan återkallas om Länsstyrelsen anser det. Vi på Bilbärgning Gbg AB uppfyller alla krav som Länsstyrelsen ställer på företag som bärgar/transporterar skrotbilar och har ett beviljat tillstånd av Länsstyrelsen.

Hämtningsområde

Följande område hämtar vi gratis när ni skall skrota bilen Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Lilla Edet, Partille, Lerum, Sjövik, Gråbo, Angered, Härryda, Agnesberg, Hisingen, Öckerö, Kungälv, Ale, Stenungsund, Ucklum, Tjörn, Orust, Lysekil, Munkedal, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan.

Boka hämtning här på hemsidan eller ring Tel: 031-94 37 60

Skrotpremie när man skrota bilen Göteborg

Juli 2007 försvann den statliga skrotpremien, men oftast kan man få betalt för sin skrotbil ändå hos vissa skrotar. Importörer och tillverkare för bilar har producentansvaret, vilket innebär att bilproducenterna har mottagningsställen där du kan skrota bilen gratis. Kontakta skrotabil.com för ytterligare information om skrotning & hämtning av skrotbilar

Övergivna skrotbilar Göteborg

Göteborgs kommun har ingen skyldighet att bärga bort skrotbilar, ägaren till bilen har hela ansvaret att den forslas bort. Bilar som hindrar eller parkerats på ett trafikfarligt sätt kan bärgas bort av kommunen på ägarens bekostnad. Lämna bilen till en bilskrot i Göteborg.

För mer info. klicka på länken för att komma till Göteborgs kommun.