Skrotbilar hämtas gratis i Angered

Skrotbilar hämtas gratis i Angered åt ägare, som inte själv kan får köra dessa. Avställda bilar får varken köras eller bogseras på allmänna vägar. Så att anlita någon för transport till en bildemontering ligger nära till hands. Det är mycket viktigt, att bilägaren får ett lagligt mottagningsbevis vid ett sådant tillfälle. Han/hon är juridiskt ansvarig för bilen tills dess den är skrotad och avregistrerad. Endast en auktoriserad bilskrot eller avtalad bärgare får utföra ett sådant intyg. Detta ligger sedan till grund för utfärdandet av ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen.

Köper och hämtar skrotbilar gratis i Angered

Skrotbilar hämtas gratis i Angered

Betalar för skrotbilen och hämtar den kostnadsfritt. Bilbärgning Gbg AB betalar nu 300 kr för de som ska skrota bilen i Angered och då inkluderas även hämtning. Bilen skall vara komplett med originalkatalysator samt vara rullbar för att få full ersättning. Det har ingen betydelse om bilen är trasig så länge alla delar är kvar på bilen. Är katalysatorn borta eller utbytt till en universal katalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Anlita godkända företag som hämtar din bil för skrotning i Angered

Tyvärr hamnar många skrotbilar i orätta händer. De är attraktiva för den organiserade brottsligheten genom den riskfria och lönsamma illegala exporten. Många upptäcks ha återgått i trafik, efter att skrotbilen hämtats i Angered, till de gamla ägarnas häpnad och förtret. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och får inte hanteras utan speciella tillstånd från Länsstyrelsen. När en aktör skall väljas för att hämta skrotbilen bör ägaren förvissa sig om, att valt företag innehar ett sådant. De seriösa bärgarna har detta synligt och läsbart i sina hemsidor. Där står kraven som skall uppfyllas. Med andra ord är det enkelt för bilägaren att kontrollera lagenlig aktör före beställningen.

Bilens handlingar skall finnas när den hämtas i Angered

När skrotbilar hämtas skall rätt registreringsbevis lämnas av ägaren. Anlitas ett ombud skall en fullmakt biläggas. Det är många år sedan den statliga skrotbilspremien drogs in. Den ersattes med krav, att en auktoriserad bilskrot måste skrota bilen gratis. Samtidigt gavs förordningar till bilproducenterna om en hög återvinning. Detta har medfört att bilvraken har ökat sitt värde, och att många skrotbilsägare kan skrota bilen i Angered och få ersättning. Detta gäller oftast vid hämtning. En regel finns dock. Fordonet måste ha original katalysator och vara rullbar samt inte sakna vitala komponenter.