Skrotade Seat-133 bilar rustas upp

Under rådande coronapandemin är avyttring av begagnade Seat-133 på väg att slå rekord. Genom ihärdig klimatmässiga klander och politiska beslut har en sakta men säker transfer från bilåkande till kollektivåkning uppmärksammats. Speciellt är det åkturerna till arbetsplatser som ändrats. Det föreligger ingen misstro om att fossila bränslen frambringar en tredjedel av planetens totala avgaser. Att dessa åstadkommer svåra naturförstörelse via omvandling är likaså ett bevisat fakta. Riksdagens kungörelser om chockhöjda fordonsskatter och bränslepriser ihop med trängselskatter berör också fordons trafik ogynnsamt. Så många årtiondens framsteg indikerar på en sluttande utveckling för bensindrivna personbilar. Men det fordrar inte så mycket för att alla insikter skall revolutionera. Begagnade Seat-133 har återerövrat tronen för resandet.

Seat-133 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmänna inrådan från Regeringen, som 2 meters mellanrum och munskyddens lägre mening, har ökat gemene mans ovilja att använda allmänna bussar. Att myndigheterna också tipsar allmänheten att köra bil förändrar inte misstrogenheten. Men alla av hushållet har inte tillgång till någon bil. Fördenskull är det mer centralt än allt annat att ordna fram ytterligare en äldre Seat-133, så att alla familjemedlemmar kan köra på ett obekymrat sätt. För referenserna i all heder, fungerar nog tvåmeters-principen för sittande folk. Men för folk i rotation på trånga ytor gestaltas det mer som en illusion. För den skull skall köpandet av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Seat-133 rullar vidare

Prisvärda begagnade Seat-133 med stora koldioxidföroreningar och usel trafiktrygghet kan i flertalet fall ses som skrotbilar. Bortsett från att återvinna fordon har de blivit attraktiva för den olagliga kriminaliteten för laglös utlandsförsäljning i första hand till Nigeria. Där är förtjänsten ungefär 11 gånger mer än skrota bilen Göteborg motsvarande svenska priser. Och det har startats många mindre verkstäder, som med anspråkslösa upprustningar kan få de uttjänta Seat-133 godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen existerar redan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Seat-133

Behöriga skrotar, som vanligtvis kasserar fordon för demontering, lockar bilägare med stora ersättningar. Några naturvänner har föredragit att överlämna fordonen här med gott samvete, igenom att stoppa mer körning av försvagning och mindre trafiksäkra personbilar. Men via fasan att resa spårvagnar har den stora efterfrågan ökat priserna. De uttjänta personbilarna kommer att leva vidare. Miljö och trygghetsfrågor kommer i skuggan av familjens trygghet under tvungna turer. Så de här bättre begagnade Seat-133 säljs som aldrig förr. Ur miljöaspekt vrids klockan tillbaka otaliga decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för alltid?