Skrotbil BMW7-E2 går igen

Mot alla förståndiga sannolikheter skjuter handel av bra begagnade BMW7-E23 i taket, som inte någon gång tidigare har skådats. Med stöd av politiska beslut har bilkörning till och från arbetsplatsen successivt förändrats till allmänna bussresor.

Styrmekanismer som Bonus-Malus, ökade bensinpriser och trängselskatter har gynnat till den miljöoptimerande åtgärden. Och familjens andra-bil har sålts. Men mitt uppe i den nuvarande covid-19 kommer uppmaningar som hastigt ruckar rutinerna. De ger gödning till en av bilhistoriens anmärkningsvärda triumfer, genom att skrotade BMW7-E23 förvandlas till riktigt fina exemplar.

BMW7-E23 konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande rekommendationer från Regeringen, som två meters mellanrum samt munskyddens mindre mening, har ökat allmänhetens motvillighet att använda kollektivt. Att regeringens därtill uppmanar vanligt folk att köra bil rubbar inte misstänksamheten.

Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Av den skrota bilen Göteborg orsaken är det viktigare än allt annat att skaka fram ytterligare en körduglig BMW7-E23, så att alla i hushållet kan färdas på ett tryggt sätt. För rekommendationerna i all ära, fungerar nog tvåmeters-riktlinjen för sittande folk. Men för personer i förflyttning på besvärliga ytor låter det mera som en önsketänkande. Av den orsaken skall inskaffande av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta BMW7-E23 rullar vidare

Prisvärda begagnade BMW7-E23 med höga växthusavgaser och undermålig trafiksäkerhet kan i många fall ses som skrot. Bortsett från att återvinna bilen har de blivit lockande för den olagliga kriminaliteten för lagstridig export framför allt till Väst-Afrika. Där är priset ca 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd små verkstäder, som med lätta renoveringar kan få gamla BMW7-E23 godkända genom en bilprovningen. Så konkurrensen råder redan för hushållet, som är på jakt efter en billig gammal andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för BMW7-E23

Legitimerade bilåtervinnare, som brukligen skrotar personbilen för miljön, attraherar bilägare med höga ersättningar. Några miljökamrater har utsett att överlämna personbilarna här med gott samvete, genom att hämma ytterligare farande av miljöfördärvande och lägre trafiksäkra personbilar. Men via fasan att använda spårvagnar suget efter den gamla bilen höjt priserna.

De utslitna personbilarna kommer att leva vidare. Miljö och trygghetsförfrågan kommer i andra hand av familjens säkerhet under beordrade turer. Så de här prisvärda besiktigade BMW7-E23 går åt som smör i solsken. Ur miljöhänseende är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är oundgänglig. Kommer det förbli så här för evigt?