Bilskrot går miste om Ford-Escort

Oron för epidemin har hämmat vanligt folks intresse att satsa några stålar på fordon. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men suget efter bättre kördugliga Ford-Escort är desto starkare. Via infrastrukturministerns styrda beslut har körning med bil ebbat ut hos de flesta familjerna.

På grund av höjda bilskatter, bränslepriser och skatt på trängsel väljer många att resa till sina arbeten kollektivt. Hushållets andra-bil har sålunda blivit onödig och skrotats. Men skräcken för bussresor, på samma gång med regeringens uppmaningar har stjälpt tidigare miljömässiga och ekonomiska uppfattningar. Nu har en begagnad Ford-Escort blivit ett av de mest eftertraktade ägodelen för många familjer.

Ford-Escort konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella inrådan från regeringen, som två meters mellanrum också munskyddens mindre relevans, har ökat vanligt folks ovilja att resa allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten därtill rekommenderar allmänheten att använda bilen rubbar inte skepticismen. Men alla av hushållet har inte tillgång till en personbil. Därför är det viktigare än allt annat att skaka fram ytterligare en begagnad Ford-Escort, så att alla i familjen kan åka på ett obekymrat sätt. För rekommendationerna i all aktning, fungerar nog 2 m-riktlinjen för sittande personer. Men för folk i förflyttning på besvärliga utrymmen framställs det mer som en utopi. För den skull skall köpandet av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Ford-Escort rullar vidare

Billiga besiktigade Ford-Escort med stora växthusavgaser och usel trafiktrygghet kan i många fall ses som skrot. Frånsett att skrota fordon har de blivit lockande för den förbjudna kriminaliteten för otillåten utförsel framför allt till Väst-Afrika.

Där är förtjänsten ungefär elva gånger mer än liknande svenska priser. Och det har etablerats en mängd små verkstäder, som med primitiva reparationer kan få de uttjänta Ford-Escort godkända igenom en bilbesiktning. Så konkurrensen råder redan för familjefadern, som är på jagande efter en billig äldre andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Ford-Escort

Certifierade bildemonteringar, som vanligtvis skrotar bilen för reservdelar, lockar fordonsinnehavare med höga ersättningar. Några klimatvänner skrota bilen Göteborg har föredragit att lämna personbilarna här med gott samvete, genom att hejda mer körning av försvagning och mindre trafiktrygga fordon. Men via fasan att använda kollektivt suget efter den gamla bilen ökat priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Natur och säkerhetsförfrågan är sekundärt av hushållets säkerhet under beordrade åkturer. Så dessa billiga begagnade Ford-Escort säljs som aldrig förr. Ur miljösynvinkel är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är oumbärlig. Kommer det förbli så här för jämnan?