Mitsubishi-Carisma är skrotbil efter 10 år

Oavsett den kända stora naturförstöringen slår äldre Mitsubishi-Carisma försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bilskrotarna som köper upp bilarna till återvinning. Under många år har naturforskare noterat att de fossila dieseldrivna fordonen spyr ut co2 utsläpp, växthusgaser och cancerframkallande molekyler. Koldioxid bildar ett isolerande skift och bidrar till den höjda temperaturen.

Det var och en ligger till grund klimatrubbningen med besvärliga förstörelse som följd Och det är äldre Mitsubishi-Carisma som är de främsta bovarna. Tidningen Nya-Kristinehamnsposten refererar till Chalmers forskningsobservation angående fordons koldioxidutsläpp. Det markerar, att personbilen har en maximal livslängd av tio år och rekommenderas, både ur natur- och utgiftssynpunkt, skrotas vid den åldern. Höjda bensinutgifter och fordonsskatter borde höja entusiasmen för elbilar. Men i pågående epidemihändelse är suget på nytillverkade personbilar praktiskt taget noll. Med förtvivlan ser alla klimativrare hur deras möda omintetgörs via återinförandet av uttjänta Mitsubishi-Carisma, som beordras fram av farhågan för det farofyllda coronaviruset.

Mitsubishi-Carisma konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som två meters distans samt munskyddens mindre relevans, har ökat allmänhetens motsträvighet att använda kollektivt. Att riksdagens därtill rekommenderar vanligt folk att använda bilen rubbar inte skepticismen.

Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Därför är det mer betydelsefullt än allt annat att äga ännu en besiktigad Mitsubishi-Carisma, så att alla i familjen kan köra på ett betryggande sätt. För rekommendationerna i all anseende, fungerar nog 2 m-bestämmelsen för sittande människor. Men för personer i trafik på besvärliga områden framställs det mera som en framtidsvision. För den skull skall förvärvande av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Mitsubishi-Carisma rullar vidare

Billiga kördugliga Mitsubishi-Carisma med stora koldioxidföroreningar och dålig trafiktrygghet kan i en del fall betraktas som skrotbilar. Förutom att återvinna bilen har de blivit attraktiva bilskrot Göteborg för den samordnade kriminaliteten för laglös utlandsförsäljning framför allt till Nigeria. Där är avkastningen sisådär 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd mindre verkstäder, som med anspråkslösa renoveringar kan få rostiga trafikfarliga Mitsubishi-Carisma godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen förekommer allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en billig besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Mitsubishi-Carisma

Ackrediterade skrotar, som mestadels kasserar bilen för miljön, frestar bilägare med höga betalningar. Några naturvänner har valt att överlämna fordonen här med gott samvete, igenom att hejda ytterligare åkande av klimatförsämring och mindre trafiksäkra personbilar.

Men genom fasan att använda tåg suget efter den gamla bilen höjt priserna. De kasserade bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Miljö och ärenden kommer i skuggan av hushållets trygghet under tvungna turer. Så de här gamla begagnade Mitsubishi-Carisma går åt som smör i solsken utan tanke på Chalmers rekommendation. Ur klimatsynvinkel är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för alltid?