Bilskrot går miste om Audi-A6

Ångesten för epidemin har stoppat allmänhetens entusiasm att satsa några pengar på fordon. Tankar på nytillverkade bilar läggs åt sidan. Men efterfrågan efter bra besiktigade Audi-A6 är desto starkare. Genom riksdagens adresserade avgörande har bilåkandet minskat hos de flesta hushållen.

Med anledning av höjda fordonsskatter, bensinpriser och trängselskatter bestämmer sig flera att åka till sina arbeten kollektivt. Hushållets andra-bil har sålunda blivit onödig och sålts. Men rädslan för kollektivresor, parallellt med riksdagens inrådan har stjälpt tidigare naturmässiga och ekonomiska insikter. Nu har en körduglig Audi-A6 blivit ett av de mest ansedda ägodelen för flera familjer.

Audi-A6 konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga uppmaningar från Folkhälsomyndigheten, som två m avstånd också munskyddens lägre betydelse, har ökat allmänhetens ovilja att resa spårvagn. Att folkhälsomyndigheten därtill rekommenderar privatpersoner att använda bilen förändrar inte misstänksamheten.

Men hälften av hushållet har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Därför är det viktigare än allt annat att ordna fram ytterligare en körduglig Audi-A6, så att alla i familjen kan färdas på ett betryggande sätt. För rekommendationerna i all anseende, funktionera nog 2 m-riktlinjen för sittande människor. Men för folk i trafik på besvärliga ytor framställs det mera som en utopi. Av den orsaken skall förvärvande bilskrot Göteborg av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Audi-A6 rullar vidare

Billiga kördugliga Audi-A6 med stora koldioxidföroreningar och dålig trafiktrygghet kan i de flesta fall ses som skrotbilar. Förutom att skrota fordon har de blivit attraktiva för den organiserade brottsligheten för otillåten utförsel särskilt till Nigeria.

Där är vinsten omkring 10 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har startats många mindre verkstäder, som med primitiva renoveringar kan få de uttjänta Audi-A6 godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen förekommer allaredan för familjefadern, som är på jagande efter en billig besiktigad andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Audi-A6

Legitimerade bildemonteringar, som mestadels skrotar fordon för reservdelar, lockar fordonsägare med stora ersättningar. Några miljökamrater har valt att lämna personbilarna här med gott samvete, igenom att avvärja mer farande av försvagning och lägre trafiksäkra fordon. Men via fasan att åka allmänna bussar suget efter den gamla bilen ökat priserna.

De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Natur och trygghetsfrågor kommer i andra hand av familjens säkerhet under tvungna åkturer. Så de här billiga besiktigade Audi-A6 säljs som aldrig förr. Ur miljösynpunkt vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för evigt?