Bilskrot går miste om Alfa Romeo-Alfetta

Oron för epidemin har hämmat vanligt folks intresse att satsa några stålar på fordon. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men suget efter bättre kördugliga Alfa Romeo-Alfetta är desto starkare. Via infrastrukturministerns styrda beslut har körning med bil ebbat ut hos de flesta familjerna. På grund av höjda bilskatter, bränslepriser och skatt på trängsel väljer många att resa till sina arbeten kollektivt. Hushållets andra-bil har sålunda blivit onödig och skrotats.

Men skräcken för bussresor, på samma gång med regeringens uppmaningar har stjälpt tidigare miljömässiga och ekonomiska uppfattningar. Nu har en begagnad Alfa Romeo-Alfetta blivit ett av de mest eftertraktade ägodelen för många familjer.

Alfa Romeo-Alfetta konkurrerar med kollektivtrafiken

Rådande förmaning från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters distans och munskyddens mindre betydenhet, har ökat människors ovilja att åka spårvagn. Att regeringens även uppmanar gemene man att köra bil rubbar inte misstänksamheten. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till någon bil. På grund av detta är det mer betydelsefullt än allt annat att erhålla ytterligare skrota bilen Göteborg en äldre Alfa Romeo-Alfetta, så att alla familjemedlemmar kan åka på ett obekymrat vis. För rekommendationerna i all aktning, fungerar nog 2 m-principen för sittande människor.

Men för människor i rörelse på besvärliga områden framställs det mera som en illusion. För den skull skall inhandlade av en andrabil favoriseras.

Uttjänta Alfa Romeo-Alfetta rullar vidare

Prisvärda begagnade Alfa Romeo-Alfetta med höga CO2-avgaser och dålig trafiktrygghet kan i många fall ses som skrot. Frånsett att återvinna bilen har de blivit begärlig för den samordnade kriminaliteten för otillåten utrikeshandel speciellt till Afrika. Där är förtjänsten cirka 10 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd små bilverkstäder, som med enkla renoveringar kan få gamla Alfa Romeo-Alfetta godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen förekommer allaredan för hushållet, som är på jakt efter en prisvärd körduglig andra-bil.

Pandemin ändrar förutsättningar för Alfa Romeo-Alfetta

Certifierade skrotar, som brukligt kasserar bilen för miljön, lockar bilägare med stora betalningar. Några miljökamrater har föredragit att lämna fordonen här med gott samvete, genom att avbryta ytterligare åkande av naturfördärvande och mindre trafiksäkra personbilar. Men genom rädslan att resa allmänna bussar suget efter den gamla bilen trissat upp priserna.

De utslitna bilarna kommer att leva vidare. Natur och säkerhetsfrågor kommer i skuggan av familjens säkerhet under tvungna resor. Så de här bättre besiktigade Alfa Romeo-Alfetta säljs som aldrig förr. Ur miljöaspekt vrids klockan tillbaka otal årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för alltid?