Besiktning i Råneå föregår onödig bilskrotning

Med ett myndighetsfastställande på 60-talet startades den obligatoriska personbilsinspektionen för fordonsinnehavare i Råneå. Senare skapades monopolföretaget AB Svensk Bilprovning, som fick leva vidare till 2010. Då avreglerades bilbesiktningar med för många etableringar som följd. De enorma kötiderna vid beställningar och svårigheterna vid ombokningar gav bilinnehavarna stora bekymmer vid bilundersökning i Råneå. Förseningar med körförbud startade monstruösa invändningar, som drev regeringen att sadla om. Mängden nya besiktningshallar växer så det knakar efter de nya föreskrifterna. De väldiga kötiderna är en svunnen tid.

Men skrota bilen ängslan hos bilägaren har inte ändrats. Kvalitetsprövningarna finns kvar med likadana fordran på handlingar. Ett klass 3-brist kan bli ödeläggande för hushållskassan. Detsamma blir en lönsam händelse för en bilverkstad. Och bakomliggande orsak återfinns en ackrediterad bildemontering. skrotning av fordon för en miljövänlig fragmentering är målet här. Vinsten med alla ändringar har emellertid blivit en drop-in för fordonsbesiktning i Råneå utan bokning i en valfri bilprovning.

Förändrade regler för bilinspektion i Råneå resulterar ofta till böter

Men enstaka regler har nyligen förändrats. Nu innefattar inte besiktningstiden grundad på nummerskyltens sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren personligen att observera tillfälle för personbilsgranskning i Råneå. Bommas det här erhåller bilen körförbud. Och skulle fordonet stoppas av polisen, kan körkortet ryka. Det är fordonsinnehavarens skyldighet att känna till detta faktum. Statens inkomster beräknas emellertid växa med ett antal miljoner kr från nonchalanta fordonsinnehavare.

Bilinnehavare beslutar personligen tillfälle för fordonsbesiktningen i Råneå

Men han/hon kan personligen styra, när den 1 besiktningen i Råneå ska utföras. Senast trettiosex månader efter att bilen registrerats i Sverige. 2 gången är inom 24 månader. Sedan skall fordonet kontrolleras årligen. På Trafikstyrelsens nätsida kan tidpunkten enkelt anträffas. Surfa in på deras sajt och slå nummerskyltens nummer, så finns tiden där.

Felen eller skavankerna som observeras indelas i tre kategorier. En klass ett-felaktighet betyder att den måste repareras före nästa års-kontroll. Ett nivå två-felaktighet medför, att det skall lagas inom en viss tid med ombesiktning som påföljd. Kategori tre-påpekande är ett säkerhetspåpekande, som medför körförbud omgående. Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen i Råneå. Och detta leder ofta till återvinning på en behörig bilskrot, som har befogenhet att skrota personbilar med skrotningsbevis för avregistrering. Observera att flera glömmer att åtgärda enkla klass ett-felaktigheter. Men sådan flyttas upp en nivå med krav på ombesiktning vid nästkommande kontroll.

Meningslösa defekter uppdagas av personbilskontrollen i Råneå

Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en simpel okulärkontroll före bilbesiktningen i Råneå. Konstigt nog är det felaktigheter med simpla åtgärder, som avslöjar nivå 2-felen. Att fixa lampbyte medför flera gånger, att fordonet godkänns utan efterkontroll för personbilsbesiktningen i Råneå. Skyltbelysningen leder statistiken, men följs tätt av bromsljus. Att ersätta en trasig lampa kan kanske förefalla jobbig för många. Men det återfinns simpla anvisningar med bilder för de flesta bilmärkena i You Tube. Ett annat problem på äldre bilar är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. De flesta fordonsinspektörer upptäcker den finurliga knepet att plocka bort instrumentbelysningen. Men felaktigheten indikerar, att fordonet förbrukar obehövligt mycket diesel, så koldioxidutsläppet ökar kanske över max godkänd. Givaren sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är enkel att ändra.

Den kan köpas till Volvo från Ad bildelar under 700 kronor. Risken är stor att det här lätta felaktigheten kan uppfattas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan kostnaden för en del bilmärken vara mer än 30 000 kronor. Också påpekanden på däckens mönsterdjup är återkommande för besiktning i Råneå. Statistiskt är det flertalet som måste på ombesiktning med nya hjul. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att kolla för fordonsinnehavaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönster sommartid och 3,0 mm på vinterväglag. Friktionen mot vägen minskar på däck under tre mm. Så testande under vintermånaderna kan ställa till med obefogade problem. Men med lätta medel kan kostnaden, som ett resultat av den periodiska bilinspektionen Råneå, hållas till ett minimum av den kloke bilinnehavaren.